Thương mại than

Thương mại than

Thương mại than

Ngoài ra, Tập đoàn TNT đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động xuất nhập khẩu trong lĩnh vực truyền thống là khoáng sản, tài nguyên như: Cát, Than, Quặng … cho thị trường quốc tế như Trung Quốc, Indonesia, Campuchia …


Đăng kí tư vấn